May 2022

Adult Tennis Holidays

May 22

1-8

May 22

7-14

May 22

7-14

May 22

7-14

May 22

7-14

May 22

7-14

May 22

8-15

May 22

14-21

May 22

14-21

May 22

14-21

May 22

14-21

May 22

14-21

May 22

15-22

May 22

21-28

May 22

21-28

May 22

21-28

May 22

21-28

May 22

21-28

May 22

22-29

June 2022

Adult Tennis Holidays & Adult Tennis Clinics

June 22

4-11

June 22

4-11

June 22

11-18

June 22

11-18

June 22

18-25

August 2022

Adult Tennis Clinics

September 2022

Adult Tennis Holidays

Sep 22

3-10

Sep 22

3-10

Sep 22

10-17

Sep 22

10-17

Sep 22

10-17

Sep 22

17-24

Sep 22

17-24

Sep 22

17-24

Sep 22

18-25

Sep-Oct 22

24-1

Sep-Oct 22

24-1

Sep-Oct 22

24-1

Sep-Oct 22

24-1

Sep-Oct 22

25-2

October 2022

Adult & Family Tennis Holidays

Oct 22

1-8

Oct 22

1-8

Oct 22

1-8

Oct 22

1-8

Oct 22

1-8

Oct 22

2-9

Oct 22

8-15

Oct 22

8-15

Oct 22

8-15

Oct 22

8-15

Oct 22

9-16

Oct 22

15-22

Oct 22

15-22

Oct 22

15-22

Oct 22

15-22

Oct 22

16-23

Oct 22

22-29

November 2022

Adult Tennis Clinics & Adult Tennis Holidays

Nov 22

12-19

Nov 22

19-26

Nov-Dec 22

26-3